SV / EN

This is us

We believe that colleagues who create together are more committed, have more impact, improve and develop the business and themselves as individuals, which our clients benefit from. Our determination to acquire knowledge continuously and our genuine interest underpin our work.

Erik Nordström

Erik Nordström är jurist och är specialiserad inom miljö- och fastighetsrätt. Erik arbetar företrädesvis med miljöjuridisk rådgivning vid tillståndsprövningar och annan prövning enligt miljöbalken och biträder industriella aktörer, vindkraftsbolag, energibolag m.m. Erik har företrätt nätbolag vid prövningar av nätkoncessioner och utbyggnad av elnätet och är verksam inom vattenrätten och biträder både kommuner och bolag. Erik arbetar även med frågor rörande förorenad mark och de ansvarsbedömningar som då kan uppkomma, och han har mångårig erfarenhet av fastighetsrätt där han arbetar med rådgivning inom fastighetsbildning, ledningsrätt och PBL-frågor. Erik håller regelbundet kurser inom miljö- och vattenrätt.

Laws and regulations

Nordic Law and its co-workers are regulated by the Swedish Bar Association (Sveriges advokatsamfund). We are subject to the Swedish Bar Association’s professional and ethical standards of the legal profession, codified in the Swedish Bar Association’s Statutes and its Code of Conduct and in the Code of Conduct for European Lawyers, issued by the Council of Bars and Law Societies of Europe. The co-workers who are members of the Swedish Bar Association carry the title “Advokat”. The Statutes and Codes of Conduct are available in English on the Swedish Bar Association’s website.

Networking

Nordic Law cooperates, domestic and internationally, with lawyers and other consultants and organizations in matters of interest on behalf of our clients.